HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML id atribut


Atribut HTML idse používá k určení jedinečného ID prvku HTML.

V dokumentu HTML nemůžete mít více než jeden prvek se stejným ID.


Použití atributu id

Atribut idurčuje jedinečné ID prvku HTML. Hodnota id atributu musí být v dokumentu HTML jedinečná.

Atribut idse používá k ukázání na konkrétní deklaraci stylu v šabloně stylů. Je také používán JavaScriptem pro přístup a manipulaci s prvkem s konkrétním ID.

Syntaxe pro id je: napište znak hash (#) následovaný jménem id. Poté definujte vlastnosti CSS ve složených závorkách {}.

V následujícím příkladu máme <h1>prvek, který ukazuje na id název "myHeader". Tento <h1> prvek bude stylizován podle #myHeader definice stylu v sekci head:

Příklad

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#myHeader {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 id="myHeader">My Header</h1>

</body>
</html>

Poznámka: V názvu ID se rozlišují velká a malá písmena!

Poznámka: Jméno ID musí obsahovat alespoň jeden znak, nesmí začínat číslem a nesmí obsahovat mezery (mezery, tabulátory atd.).


Rozdíl mezi třídou a ID

Název třídy může používat více prvků HTML, zatímco název id musí používat pouze jeden prvek HTML na stránce:

Příklad

<style>
/* Style the element with the id "myHeader" */
#myHeader {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}

/* Style all elements with the class name "city" */
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  padding: 10px;
}
</style>

<!-- An element with a unique id -->
<h1 id="myHeader">My Cities</h1>

<!-- Multiple elements with same class -->
<h2 class="city">London</h2>
<p>London is the capital of England.</p>

<h2 class="city">Paris</h2>
<p>Paris is the capital of France.</p>

<h2 class="city">Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>

Tip: Mnohem více o CSS se můžete dozvědět v našem CSS Tutorial .HTML záložky s ID a odkazy

HTML záložky se používají k tomu, aby čtenáři mohli přejít na konkrétní části webové stránky.

Záložky mohou být užitečné, pokud je vaše stránka velmi dlouhá.

Chcete-li použít záložku, musíte ji nejprve vytvořit a poté na ni přidat odkaz.

Po kliknutí na odkaz se stránka posune na místo se záložkou.

Příklad

Nejprve vytvořte záložku s idatributem:

<h2 id="C4">Chapter 4</h2>

Poté přidejte odkaz na záložku („Přejít na kapitolu 4“) ze stejné stránky:

Příklad

<a href="#C4">Jump to Chapter 4</a>

Nebo přidejte odkaz na záložku („Přejít na kapitolu 4“) z jiné stránky:

<a href="html_demo.html#C4">Jump to Chapter 4</a>

Použití atributu id v JavaScriptu

Atribut idmůže být také použit JavaScriptem k provedení některých úkolů pro tento konkrétní prvek.

JavaScript může přistupovat k prvku se specifickým ID pomocí getElementById()metody:

Příklad

idK manipulaci s textem pomocí JavaScriptu použijte atribut:

<script>
function displayResult() {
  document.getElementById("myHeader").innerHTML = "Have a nice day!";
}
</script>

Tip: Prostudujte si JavaScript v kapitole HTML JavaScript nebo v našem JavaScript Tutorial .


Shrnutí kapitoly

  • Atribut idse používá k určení jedinečného ID prvku HTML
  • Hodnota id atributu musí být v dokumentu HTML jedinečná
  • Atribut id používá CSS a JavaScript ke stylování/výběru konkrétního prvku
  • Hodnota id atributu rozlišuje malá a velká písmena
  • Atribut id se také používá k vytváření záložek HTML
  • getElementById() JavaScript může pomocí metody přistupovat k prvku se specifickým ID

HTML cvičení

Otestujte se pomocí cvičení

Cvičení:

Přidejte správný atribut HTML, aby byl prvek H1 červený.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#myheader {color:red;}
</style>
</head>
<body>

<h1>Moje domovská stránka</h1>

</body>
</html>