React Tutorial

[+:

React je JavaScriptová knihovna pro vytváření uživatelských rozhraní.

React se používá k vytváření jednostránkových aplikací.

React nám umožňuje vytvářet opakovaně použitelné komponenty uživatelského rozhraní.

Začněte se učit Reagovat hned ❯

Učení podle příkladů

Náš nástroj "Show React" usnadňuje demonstraci React. Zobrazuje kód i výsledek.

Příklad:

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

function Hello(props) {
  return <h1>Hello World!</h1>;
}

ReactDOM.render(<Hello />, document.getElementById('root'));


Učení pomocí cvičení

Reagovat Cvičení

Cvičení:

Zadejte správnou metodu ReactDOM pro vykreslení prvku React do DOM.

ReactDOM.(myElement, document.getElementById('root'));Reagovat Kvíz

Otestujte si své schopnosti React v kvízu.

Reagovat Kvíz


Vytvořit aplikaci React

Chcete-li se naučit a otestovat React, měli byste si na svém počítači nastavit prostředí React.

Tento tutoriál používá create-react-app.

Tento create-react-appnástroj je oficiálně podporovaným způsobem vytváření aplikací React.

Node.js je vyžadován pro použití create-react-app.

Otevřete svůj terminál v adresáři, ve kterém chcete vytvořit aplikaci.

Spuštěním tohoto příkazu vytvořte aplikaci React s názvem my-react-app:

npx create-react-app my-react-app

create-react-app nastaví vše, co potřebujete ke spuštění aplikace React.

Poznámka: Pokud jste již dříve instalovali create-react-appglobálně, doporučujeme balíček odinstalovat, abyste zajistili, že npx bude vždy používat nejnovější verzi create-react-app. Chcete-li odinstalovat, spusťte tento příkaz: npm uninstall -g create-react-app.


Spusťte aplikaci React

Spuštěním tohoto příkazu se přesunete do my-react-appadresáře:

cd my-react-app

Spusťte tento příkaz pro spuštění aplikace React my-react-app:

npm start

Objeví se nové okno prohlížeče s nově vytvořenou aplikací React! Pokud ne, otevřete prohlížeč a zadejte localhost:3000do adresního řádku.

Výsledek:


Více se o tom dozvíte create-react-appv kapitole React Get Started .


Co byste již měli vědět

Než začnete s React.JS, měli byste mít středně pokročilé zkušenosti v:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

Měli byste mít také nějaké zkušenosti s novými funkcemi JavaScriptu zavedenými v ECMAScript 6 (ES6), o nich se dozvíte v kapitole React ES6 .