HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML Drag and Drop API


V HTML lze přetáhnout jakýkoli prvek.


Příklad

W3Schools

Přetáhněte obrázek W3Schools do obdélníku.


Drag and Drop

Drag and drop je velmi běžná funkce. Je to, když "chytíte" objekt a přetáhnete jej na jiné místo.


Podpora prohlížeče

Čísla v tabulce udávají první verzi prohlížeče, která plně podporuje Drag and Drop.

API
Drag and Drop 4.0 9.0 3.5 6.0 12.0

Příklad HTML Drag and Drop

Níže uvedený příklad je jednoduchý příklad přetažení:

Příklad

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
function allowDrop(ev) {
  ev.preventDefault();
}

function drag(ev) {
  ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
}

function drop(ev) {
  ev.preventDefault();
  var data = ev.dataTransfer.getData("text");
  ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}
</script>
</head>
<body>

<div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>

<img id="drag1" src="img_logo.gif" draggable="true" ondragstart="drag(event)" width="336" height="69">

</body>
</html>

Může se to zdát komplikované, ale pojďme si projít všechny různé části události přetažení.Udělejte prvek přetahovatelným

Za prvé: Chcete-li, aby byl prvek přetahovatelný, nastavte draggableatribut na true:

<img draggable="true">

Co přetáhnout - ondragstart a setData()

Poté určete, co se má stát při přetažení prvku.

Ve výše uvedeném příkladu ondragstartatribut volá funkci drag(event), která určuje, jaká data se mají přetáhnout.

Metoda dataTransfer.setData()nastavuje datový typ a hodnotu přetažených dat:

function drag(ev) {
  ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
}

V tomto případě je datovým typem "text" a hodnotou je id přetahovatelného prvku ("drag1").


Kam zahodit - ondragover

Událost ondragoverurčuje, kam mohou být přetažená data vypuštěna.

Ve výchozím nastavení nelze data/prvky vypustit v jiných prvcích. Abychom povolili pokles, musíme zabránit výchozí manipulaci s prvkem.

To se provádí voláním event.preventDefault()metody pro událost ondragover:

event.preventDefault()

Do the Drop - ondrop

Když jsou přetažená data vypuštěna, dojde k události drop.

Ve výše uvedeném příkladu volá atribut ondrop funkci drop(event):

function drop(ev) {
  ev.preventDefault();
  var data = ev.dataTransfer.getData("text");
  ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}

Vysvětlení kódu:

  • Zavolejte preventDefault(), abyste zabránili výchozímu zpracování dat prohlížečem (výchozí nastavení je otevřeno jako odkaz při přetažení)
  • Získejte přetažená data pomocí metody dataTransfer.getData(). Tato metoda vrátí všechna data, která byla v metodě setData() nastavena na stejný typ
  • Přetažená data jsou id přetaženého prvku ("drag1")
  • Připojte přetažený prvek do prvku drop

Další příklady

Příklad

Jak přetáhnout (a pustit) obrázek tam a zpět mezi dva prvky <div>: