HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML odkazy


Odkazy se nacházejí téměř na všech webových stránkách. Odkazy umožňují uživatelům klikat ze stránky na stránku.


HTML odkazy – hypertextové odkazy

HTML odkazy jsou hypertextové odkazy.

Můžete kliknout na odkaz a přejít na jiný dokument.

Když najedete myší na odkaz, šipka myši se změní na ručičku.

Poznámka: Odkaz nemusí být text. Odkaz může být obrázek nebo jakýkoli jiný HTML prvek!


HTML odkazy - syntaxe

Značka HTML <a>definuje hypertextový odkaz. Má následující syntaxi:

<a href="url">link text</a>

Nejdůležitějším atributem <a> prvku je hrefatribut, který označuje cíl odkazu.

Text odkazu je část, která bude viditelná pro čtenáře.

Kliknutím na text odkazu se čtečka odešle na zadanou URL adresu.

Příklad

Tento příklad ukazuje, jak vytvořit odkaz na W3Schools.com:

<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a>

Ve výchozím nastavení se odkazy ve všech prohlížečích zobrazí takto:

 • Nenavštívený odkaz je podtržený a modrý
 • Navštívený odkaz je podtržený a fialový
 • Aktivní odkaz je podtržený a červený

Tip: Odkazy lze samozřejmě stylizovat pomocí CSS, abyste získali jiný vzhled!


HTML Links – Cílový atribut

Ve výchozím nastavení se odkazovaná stránka zobrazí v aktuálním okně prohlížeče. Chcete-li to změnit, musíte pro odkaz zadat jiný cíl.

Atribut targeturčuje, kde se má propojený dokument otevřít.

Atribut targetmůže mít jednu z následujících hodnot:

 • _self- Výchozí. Otevře dokument ve stejném okně/záložce, na které jste klikli
 • _blank - Otevře dokument v novém okně nebo kartě
 • _parent - Otevře dokument v nadřazeném rámci
 • _top - Otevře dokument v celém těle okna

Příklad

Pomocí target="_blank" otevřete propojený dokument v novém okně nebo kartě prohlížeče:

<a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">Visit W3Schools!</a>

Absolutní adresy URL vs. relativní adresy URL

Oba výše uvedené příklady používají v atributu absolutní adresu URL (úplnou webovou adresu) .href

Místní odkaz (odkaz na stránku v rámci stejného webu) je uveden s relativní adresou URL (bez části „https://www“):

Příklad

<h2>Absolute URLs</h2>
<p><a href="https://www.w3.org/">W3C</a></p>
<p><a href="https://www.google.com/">Google</a></p>

<h2>Relative URLs</h2>
<p><a href="html_images.asp">HTML Images</a></p>
<p><a href="/css/default.asp">CSS Tutorial</a></p>


Odkazy HTML – použijte obrázek jako odkaz

Chcete-li použít obrázek jako odkaz, vložte <img> značku do <a>značky:

Příklad

<a href="default.asp">
<img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;">
</a>

Odkaz na e-mailovou adresu

Použijte mailto:uvnitř hrefatributu k vytvoření odkazu, který otevře e-mailový program uživatele (aby mohl odeslat nový e-mail):

Příklad

<a href="mailto:[email protected]">Send email</a>

Tlačítko jako odkaz

Chcete-li použít tlačítko HTML jako odkaz, musíte přidat nějaký kód JavaScript.

JavaScript vám umožňuje určit, co se stane při určitých událostech, jako je kliknutí na tlačítko:

Příklad

<button onclick="document.location='default.asp'">HTML Tutorial</button>

Tip: Další informace o JavaScriptu naleznete v našem výukovém programu JavaScript .


Názvy odkazů

Atribut titleurčuje další informace o prvku. Informace se nejčastěji zobrazují jako text nápovědy, když najedete myší na prvek.

Příklad

<a href="https://www.w3schools.com/html/" title="Go to W3Schools HTML section">Visit our HTML Tutorial</a>

Více o absolutních adresách URL a relativních adresách URL

Příklad

Pro odkaz na webovou stránku použijte úplnou adresu URL: 

<a href="https://www.w3schools.com/html/default.asp">HTML tutorial</a>

Příklad

Odkaz na stránku umístěnou ve složce html na aktuálním webu: 

<a href="/html/default.asp">HTML tutorial</a>

Příklad

Odkaz na stránku umístěnou ve stejné složce jako aktuální stránka: 

<a href="default.asp">HTML tutorial</a>

Více o cestách k souborům si můžete přečíst v kapitole Cesty k souborům HTML .


Shrnutí kapitoly

 • Pomocí <a>prvku definujte odkaz
 • Pomocí hrefatributu definujte adresu odkazu
 • Pomocí targetatributu definujte, kde se má propojený dokument otevřít
 • Chcete-li použít obrázek jako odkaz, použijte <img>prvek (uvnitř ).<a>
 • Použijte mailto:schéma uvnitř hrefatributu k vytvoření odkazu, který otevře e-mailový program uživatele

HTML značky odkazů

Tag Description
<a>Defines a hyperlink

Úplný seznam všech dostupných značek HTML naleznete v naší Referenční příručce značek HTML .