HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML pluginy


Plug-iny jsou počítačové programy, které rozšiřují standardní funkce prohlížeče.


Zásuvné moduly

Zásuvné moduly byly navrženy tak, aby je bylo možné používat k mnoha různým účelům:

  • Pro spouštění Java appletů
  • Chcete-li spustit ovládací prvky Microsoft ActiveX
  • Pro zobrazení Flash filmů
  • Chcete-li zobrazit mapy
  • Pro vyhledávání virů
  • Pro ověření bankovního ID

Varování !

Většina prohlížečů již nepodporuje Java applety a zásuvné moduly.

Ovládací prvky ActiveX již nejsou podporovány v žádném prohlížeči.

V moderních prohlížečích byla také vypnuta podpora pro Shockwave Flash.


Element <object>

Prvek <object>je podporován všemi prohlížeči.

Prvek <object>definuje vložený objekt v dokumentu HTML.

Byl navržen pro vkládání zásuvných modulů (jako jsou aplety Java, čtečky PDF a přehrávače Flash) do webových stránek, ale lze jej také použít k zahrnutí HTML do HTML:

Příklad

<object width="100%" height="500px" data="snippet.html"></object>

Nebo obrázky, pokud chcete:

Příklad

<object data="audi.jpeg"></object>


Prvek <embed>

Prvek <embed>je podporován ve všech hlavních prohlížečích.

Prvek <embed>také definuje vložený objekt v dokumentu HTML.

Webové prohlížeče již dlouhou dobu podporují prvek <embed>. Před HTML5 to však nebylo součástí specifikace HTML.

Příklad

<embed src="audi.jpeg">

Všimněte si, že prvek <embed> nemá uzavírací značku. Nemůže obsahovat alternativní text.

Prvek <embed>lze také použít k zahrnutí HTML do HTML:

Příklad

<embed width="100%" height="500px" src="snippet.html">