HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML prvky formuláře


Tato kapitola popisuje všechny různé prvky formuláře HTML.


Prvky HTML <form>

Element HTML <form>může obsahovat jeden nebo více z následujících prvků formuláře:

 • <input>
 • <label>
 • <select>
 • <textarea>
 • <button>
 • <fieldset>
 • <legend>
 • <datalist>
 • <output>
 • <option>
 • <optgroup>

Prvek <input>

Jedním z nejpoužívanějších formulářových prvků je <input>prvek.

Prvek <input>lze zobrazit několika způsoby v závislosti na type atributu.

Příklad

<label for="fname">First name:</label>
<input type="text" id="fname" name="fname">

Všechny různé hodnoty type atributu jsou popsány v následující kapitole: Typy vstupu HTML .


Prvek <label>

Prvek <label>definuje popisek pro několik prvků formuláře.

Prvek <label>je užitečný pro uživatele čtečky obrazovky, protože čtečka obrazovky přečte nahlas štítek, když se uživatel zaměří na vstupní prvek.

Prvek <label>také pomáhá uživatelům, kteří mají potíže s klikáním na velmi malé oblasti (jako jsou přepínače nebo zaškrtávací políčka) – protože když uživatel klikne na text v <label>prvku, přepne přepínač/zaškrtávací políčko.

Atribut forznačky <label>by se měl shodovat s idatributem <input> prvku, aby je spojil.


Prvek <select>

Prvek <select>definuje rozevírací seznam:

Příklad

<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="fiat">Fiat</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>

Prvky <option>definují možnost, kterou lze vybrat.

Ve výchozím nastavení je vybrána první položka v rozevíracím seznamu.

Chcete-li definovat předem vybranou možnost, přidejte selectedatribut k možnosti:

Příklad

<option value="fiat" selected>Fiat</option>

Viditelné hodnoty:

Pomocí sizeatributu zadejte počet viditelných hodnot:

Příklad

<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars" size="3">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="fiat">Fiat</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>

Povolit více výběrů:

Pomocí multipleatributu umožníte uživateli vybrat více než jednu hodnotu:

Příklad

<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars" size="4" multiple>
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="fiat">Fiat</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>

Element <textarea>

Prvek <textarea>definuje víceřádkové vstupní pole (textová oblast):

Příklad

<textarea name="message" rows="10" cols="30">
The cat was playing in the garden.
</textarea>

Atribut rowsurčuje viditelný počet řádků v textové oblasti.

Atribut colsurčuje viditelnou šířku textové oblasti.

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

Velikost textové oblasti můžete také definovat pomocí CSS:

Příklad

<textarea name="message" style="width:200px; height:600px;">
The cat was playing in the garden.
</textarea>


Prvek <button>

Prvek <button>definuje tlačítko, na které lze kliknout:

Příklad

<button type="button" onclick="alert('Hello World!')">Click Me!</button>

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:


Poznámka: Vždy zadejte typeatribut pro prvek tlačítka. Různé prohlížeče mohou pro prvek tlačítka používat různé výchozí typy.


Prvky <fieldset> a <legend>

Prvek <fieldset>se používá k seskupení souvisejících dat ve formuláři.

Prvek <legend>definuje popisek <fieldset> prvku.

Příklad

<form action="/action_page.php">
  <fieldset>
    <legend>Personalia:</legend>
    <label for="fname">First name:</label><br>
    <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
    <label for="lname">Last name:</label><br>
    <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </fieldset>
</form>

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

Osobní údaje: Jméno:

Příjmení:Prvek <datalist>

Prvek <datalist>určuje seznam předdefinovaných možností pro <input>prvek.

Při zadávání dat se uživatelům zobrazí rozevírací seznam předdefinovaných možností.

Atribut listprvku <input>musí odkazovat na idatribut <datalist>prvku.

Příklad

<form action="/action_page.php">
  <input list="browsers">
  <datalist id="browsers">
    <option value="Internet Explorer">
    <option value="Firefox">
    <option value="Chrome">
    <option value="Opera">
    <option value="Safari">
  </datalist>
</form>

Prvek <output>

Prvek <output>představuje výsledek výpočtu (jako je výpočet prováděný skriptem).

Příklad

Proveďte výpočet a výsledek zobrazte v <output>prvku:

<form action="/action_page.php"
  oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">
  0
  <input type="range"  id="a" name="a" value="50">
  100 +
  <input type="number" id="b" name="b" value="50">
  =
  <output name="x" for="a b"></output>
  <br><br>
  <input type="submit">
</form>

HTML cvičení

Otestujte se pomocí cvičení

Cvičení:

Do formuláře níže přidejte prázdný rozevírací seznam s názvem „auta“.

<form action="/action_page.php">
<>
</>
</form>


HTML prvky formuláře

Tag Description
<form> Defines an HTML form for user input
<input> Defines an input control
<textarea> Defines a multiline input control (text area)
<label> Defines a label for an <input> element
<fieldset> Groups related elements in a form
<legend> Defines a caption for a <fieldset> element
<select> Defines a drop-down list
<optgroup> Defines a group of related options in a drop-down list
<option> Defines an option in a drop-down list
<button> Defines a clickable button
<datalist> Specifies a list of pre-defined options for input controls
<output> Defines the result of a calculation

Úplný seznam všech dostupných značek HTML naleznete v naší Referenční příručce značek HTML .