HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML prvek <obrázek>


Element HTML <picture>umožňuje zobrazit různé obrázky pro různá zařízení nebo velikosti obrazovky.Element <picture> HTML

Element HTML <picture>poskytuje webovým vývojářům větší flexibilitu při specifikování zdrojů obrázků.

Prvek <picture>obsahuje jeden nebo více <source>prvků, z nichž každý prostřednictvím srcset atributu odkazuje na jiné obrázky. Prohlížeč si tak může vybrat obrázek, který nejlépe odpovídá aktuálnímu zobrazení a/nebo zařízení.

Každý <source>prvek má mediaatribut, který určuje, kdy je obrázek nejvhodnější.

Příklad

Zobrazit různé obrázky pro různé velikosti obrazovky:

<picture>
  <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_food.jpg">
  <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_car.jpg">
  <img src="img_girl.jpg">
</picture>

Poznámka: Vždy určete <img>prvek jako poslední podřízený prvek <picture>prvku. Prvek <img>používají prohlížeče, které prvek nepodporují <picture>, nebo pokud se žádná ze <source>značek neshoduje.


Kdy použít prvek obrázku

<picture>Prvek má dva hlavní účely :

1. Šířka pásma

Pokud máte malou obrazovku nebo zařízení, není nutné načítat velký soubor obrázku. Prohlížeč použije první <source> prvek s odpovídajícími hodnotami atributů a bude ignorovat kterýkoli z následujících prvků.

2. Podpora formátování

Některé prohlížeče nebo zařízení nemusí podporovat všechny formáty obrázků. Pomocí <picture>prvku můžete přidávat obrázky všech formátů a prohlížeč použije první formát, který rozpozná, a ignoruje kterýkoli z následujících prvků.

Příklad

Prohlížeč použije první formát obrázku, který rozpozná:

<picture>
  <source srcset="img_avatar.png">
  <source srcset="img_girl.jpg">
  <img src="img_beatles.gif" alt="Beatles" style="width:auto;">
</picture>

Poznámka: Prohlížeč použije první <source>prvek s odpovídajícími hodnotami atributů a ignoruje všechny následující <source>prvky.


HTML značky obrázků

Tag Description
<img> Defines an image
<map> Defines an image map
<area> Defines a clickable area inside an image map
<picture> Defines a container for multiple image resources

Úplný seznam všech dostupných značek HTML naleznete v naší Referenční příručce značek HTML .