HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML symboly


Symboly, které nejsou na vaší klávesnici, lze také přidat pomocí entit.


Entity symbolů HTML

HTML entity byly popsány v předchozí kapitole.

Mnoho matematických, technických a měnových symbolů se na běžné klávesnici nenachází.

Chcete-li přidat takové symboly na stránku HTML, můžete pro symbol použít název entity nebo číslo entity (desetinný nebo hexadecimální odkaz).

Příklad

Zobrazte znak eura, €, s názvem entity, desetinnou a šestnáctkovou hodnotou:

<p>I will display &euro;</p>
<p>I will display &#8364;</p>
<p>I will display &#x20AC;</p>

Zobrazí se jako:

Zobrazuji €
Zobrazuji €
Zobrazuji €

Některé matematické symboly podporované HTML

Char Number Entity Description Try it
&#8704; &forall; FOR ALL
&#8706; &part; PARTIAL DIFFERENTIAL
&#8707; &exist; THERE EXISTS
&#8709; &empty; EMPTY SETS
&#8711; &nabla; NABLA
&#8712; &isin; ELEMENT OF
&#8713; &notin; NOT AN ELEMENT OF
&#8715; &ni; CONTAINS AS MEMBER
&#8719; &prod; N-ARY PRODUCT
&#8721; &sum; N-ARY SUMMATION

Úplná matematická referenceNěkterá řecká písmena podporovaná HTML

Char Number Entity Description Try it
Α &#913; &Alpha; GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
Β &#914; &Beta; GREEK CAPITAL LETTER BETA
Γ &#915; &Gamma; GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
Δ &#916; &Delta; GREEK CAPITAL LETTER DELTA
Ε &#917; &Epsilon; GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
Ζ &#918; &Zeta; GREEK CAPITAL LETTER ZETA

Kompletní řecká reference


Některé další entity podporované HTML

Char Number Entity Description Try it
© &#169; &copy; COPYRIGHT SIGN
® &#174; &reg; REGISTERED SIGN
&#8364; &euro; EURO SIGN
&#8482; &trade; TRADEMARK
&#8592; &larr; LEFTWARDS ARROW
&#8593; &uarr; UPWARDS ARROW
&#8594; &rarr; RIGHTWARDS ARROW
&#8595; &darr; DOWNWARDS ARROW
&#9824; &spades; BLACK SPADE SUIT
&#9827; &clubs; BLACK CLUB SUIT
&#9829; &hearts; BLACK HEART SUIT
&#9830; &diams; BLACK DIAMOND SUIT

Kompletní měnová reference

Full Arrows Reference

Kompletní informace o symbolech