HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML – prvek hlavy


Element HTML <head>je kontejner pro následující prvky: <title>, <style>, <meta>, <link>, <script>a <base>.


Element <head> HTML

Prvek <head>je kontejner pro metadata (data o datech) a je umístěn mezi <html>tag a <body>tag.

Metadata HTML jsou data o dokumentu HTML. Metadata se nezobrazují.

Metadata obvykle definují název dokumentu, znakovou sadu, styly, skripty a další meta informace.


Element HTML <title>

Prvek <title>definuje název dokumentu. Název musí být pouze textový a zobrazuje se v záhlaví prohlížeče nebo na kartě stránky.

Prvek <title>je vyžadován v dokumentech HTML!

Obsah názvu stránky je velmi důležitý pro optimalizaci pro vyhledávače (SEO)! Název stránky používají algoritmy vyhledávačů k rozhodování o pořadí při uvádění stránek ve výsledcích vyhledávání.

<title>prvek :

 • definuje titulek na liště prohlížeče
 • poskytuje název stránky, když je přidána do oblíbených
 • zobrazí název stránky ve výsledcích vyhledávače

Snažte se tedy, aby byl nadpis co nejpřesnější a nejsmysluplnější!

Jednoduchý HTML dokument:

Příklad

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>A Meaningful Page Title</title>
</head>
<body>

The content of the document......

</body>
</html>

Element <style> HTML

Prvek <style>se používá k definování informací o stylu pro jednu stránku HTML:

Příklad

<style>
  body {background-color: powderblue;}
  h1 {color: red;}
  p {color: blue;}
</style>


Element HTML <link>

Prvek <link>definuje vztah mezi aktuálním dokumentem a externím zdrojem.

Značka <link> se nejčastěji používá k propojení s externími šablonami stylů:

Příklad

<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">

Tip: Chcete-li se dozvědět vše o CSS, navštivte náš výukový program CSS .


Element <meta> HTML

Prvek <meta>se obvykle používá k určení znakové sady, popisu stránky, klíčových slov, autora dokumentu a nastavení výřezu.

Metadata se na stránce nezobrazí, ale používají je prohlížeče (jak zobrazit obsah nebo znovu načíst stránku), vyhledávače (klíčová slova) a další webové služby.

Příklady

Definujte použitou znakovou sadu:

<meta charset="UTF-8">

Definujte klíčová slova pro vyhledávače:

<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">

Definujte popis své webové stránky:

<meta name="description" content="Free Web tutorials">

Definujte autora stránky:

<meta name="author" content="John Doe">

Obnovit dokument každých 30 sekund:

<meta http-equiv="refresh" content="30">

Nastavení zobrazované oblasti, aby váš web vypadal dobře na všech zařízeních:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Příklad <meta>značek:

Příklad

<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Free Web tutorials">
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
<meta name="author" content="John Doe">

Nastavení Výřezu

Viewport je uživatelova viditelná oblast webové stránky. Liší se podle zařízení – na mobilu bude menší než na obrazovce počítače.

Na všechny své webové stránky byste měli zahrnout následující <meta>prvek:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

To dává prohlížeči pokyny, jak ovládat rozměry a měřítko stránky.

Část width=device-widthnastavuje šířku stránky tak, aby odpovídala šířce obrazovky zařízení (která se bude lišit v závislosti na zařízení).

Část initial-scale=1.0nastavuje počáteční úroveň přiblížení při prvním načtení stránky prohlížečem.

Zde je příklad webové stránky bez metaznačky viewport a stejné webové stránky s metaznačkou viewport:

Tip: Pokud si tuto stránku prohlížíte pomocí telefonu nebo tabletu, můžete kliknutím na dva odkazy níže vidět rozdíl.Element HTML <script>

Prvek <script>se používá k definování JavaScriptů na straně klienta.

Následující JavaScript píše "Ahoj JavaScript!" do prvku HTML s id="demo":

Příklad

<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
}
</script>

Tip: Chcete-li se dozvědět vše o JavaScriptu, navštivte náš výukový program JavaScript .


Element HTML <base>

Prvek <base>určuje základní adresu URL a/nebo cíl pro všechny relativní adresy URL na stránce.

Značka <base>musí obsahovat atribut href nebo cílový atribut, případně obojí.

V dokumentu může být pouze jeden jediný <base> prvek!

Příklad

Zadejte výchozí adresu URL a výchozí cíl pro všechny odkazy na stránce:

<head>
<base href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">
</head>

<body>
<img src="images/stickman.gif" width="24" height="39" alt="Stickman">
<a href="tags/tag_base.asp">HTML base Tag</a>
</body>

Shrnutí kapitoly

 • Prvek <head>je kontejner pro metadata (data o datech)
 • Prvek <head>je umístěn mezi <html>tag a <body>tag
 • Prvek <title>je povinný a definuje název dokumentu
 • Prvek <style>se používá k definování informací o stylu pro jeden dokument
 • Značka <link> se nejčastěji používá k propojení s externími šablonami stylů
 • Prvek <meta>se obvykle používá k určení znakové sady, popisu stránky, klíčových slov, autora dokumentu a nastavení výřezu
 • Prvek <script>se používá k definování JavaScriptů na straně klienta
 • Prvek <base>určuje základní adresu URL a/nebo cíl pro všechny relativní adresy URL na stránce

Prvky hlavičky HTML

Tag Description
<head> Defines information about the document
<title> Defines the title of a document
<base> Defines a default address or a default target for all links on a page
<link> Defines the relationship between a document and an external resource
<meta> Defines metadata about an HTML document
<script> Defines a client-side script
<style> Defines style information for a document

Úplný seznam všech dostupných značek HTML naleznete v naší Referenční příručce značek HTML .