HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML video


Element HTML <video>se používá k zobrazení videa na webové stránce.


Příklad

S laskavým svolením Big Buck Bunny :


Element <video> HTML

Chcete-li zobrazit video v HTML, použijte <video>prvek:

Příklad

<video width="320" height="240" controls>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>

Jak to funguje

Atribut controlspřidává ovládací prvky videa, jako je přehrávání, pauza a hlasitost.

Je dobré vždy zahrnout widtha heightatributy. Pokud nejsou nastaveny výška a šířka, stránka může během načítání videa blikat.

Prvek <source>umožňuje zadat alternativní video soubory, ze kterých si může prohlížeč vybrat. Prohlížeč použije první rozpoznaný formát.

Text mezi značkami <video>a se zobrazí pouze v prohlížečích, které prvek </video>nepodporují .<video>


HTML <video> Automatické přehrávání

Chcete-li video spustit automaticky, použijte autoplayatribut:

Příklad

<video width="320" height="240" autoplay>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>

Poznámka: Prohlížeče Chromium ve většině případů automatické přehrávání neumožňují. Ztlumené automatické přehrávání je však vždy povoleno.

Chcete-li, aby se video začalo přehrávat automaticky (ale ztlumeno), přidejte mutedpo : autoplay

Příklad

<video width="320" height="240" autoplay muted>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>

Podpora prohlížeče

Čísla v tabulce určují první verzi prohlížeče, která <video>prvek plně podporuje.

Element
<video> 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5


Video formáty HTML

Existují tři podporované formáty videa: MP4, WebM a Ogg. Prohlížeč podporuje různé formáty:

Browser MP4 WebM Ogg
Edge YES YES YES
Chrome YES YES YES
Firefox YES YES YES
Safari YES YES NO
Opera YES YES YES

HTML video – typy médií

File Format Media Type
MP4 video/mp4
WebM video/webm
Ogg video/ogg

HTML video – metody, vlastnosti a události

HTML DOM definuje metody, vlastnosti a události pro <video>prvek.

To vám umožní načítat, přehrávat a pozastavovat videa a také nastavit dobu trvání a hlasitost.

Existují také události DOM, které vás mohou upozornit, když se video začne přehrávat, je pozastaveno atd.

Příklad: Použití JavaScriptu
Video s laskavým svolením Big Buck Bunny .

Úplnou referenci DOM naleznete v našem HTML Audio/Video DOM Reference .


HTML značky videa

Tag Description
<video> Defines a video or movie
<source> Defines multiple media resources for media elements, such as <video> and <audio>
<track> Defines text tracks in media players