HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML iframe


HTML iframe se používá k zobrazení webové stránky na webové stránce.Syntaxe HTML iframe

Značka HTML <iframe>určuje vložený rámec.

Vložený rámec se používá k vložení jiného dokumentu do aktuálního dokumentu HTML.

Syntax

<iframe src="url" title="description"></iframe>

Tip: Je dobrým zvykem vždy zahrnout titleatribut pro <iframe>. To je používáno čtečkami obrazovky ke čtení obsahu prvku iframe.


Iframe – nastavte výšku a šířku

Pomocí atributů heighta widthzadejte velikost prvku iframe.

Výška a šířka jsou standardně zadány v pixelech:

Příklad

<iframe src="demo_iframe.htm" height="200" width="300" title="Iframe Example"></iframe>

Nebo můžete přidat styleatribut a použít CSS heighta width vlastnosti:

Příklad

<iframe src="demo_iframe.htm" style="height:200px;width:300px;" title="Iframe Example"></iframe>


Iframe – Odstraňte ohraničení

Ve výchozím nastavení má prvek iframe ohraničení.

Chcete-li odstranit ohraničení, přidejte styleatribut a použijte vlastnost CSS border:

Příklad

<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:none;" title="Iframe Example"></iframe>

Pomocí CSS můžete také změnit velikost, styl a barvu okraje prvku iframe:

Příklad

<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:2px solid red;" title="Iframe Example"></iframe>

Iframe – Cíl pro odkaz

Prvek iframe lze použít jako cílový rámec pro odkaz.

Atribut targetodkazu musí odkazovat na nameatribut prvku iframe:

Příklad

<iframe src="demo_iframe.htm" name="iframe_a" title="Iframe Example"></iframe>

<p><a href="https://www.w3schools.com" target="iframe_a">W3Schools.com</a></p>

Shrnutí kapitoly

  • Značka HTML <iframe>určuje vložený rámec
  • Atribut src definuje adresu URL stránky, která se má vložit
  • Vždy zahrnout titleatribut (pro čtečky obrazovky)
  • Atributy heightand widthurčují velikost prvku iframe
  • Použijte border:none;k odstranění okraje kolem prvku iframe

HTML cvičení

Otestujte se pomocí cvičení

Cvičení:

Vytvořte prvek iframe s adresou URL, která směřuje na https://www.w3schools.com.

<iframe ="https://www.w3schools.com"></iframe>


HTML značka iframe

Tag Description
<iframe> Defines an inline frame

Úplný seznam všech dostupných značek HTML naleznete v naší Referenční příručce značek HTML .