HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML obrázkové mapy


Pomocí obrázkových map HTML můžete na obrázku vytvářet oblasti, na které lze kliknout.


Obrazové mapy

Značka HTML <map>definuje obrazovou mapu. Obrazová mapa je obrázek s klikacími oblastmi. Oblasti jsou definovány jedním nebo více <area>tagy.

Zkuste kliknout na počítač, telefon nebo šálek kávy na obrázku níže:

Pracoviště Sun Mercury Venus

Příklad

Zde je zdrojový kód HTML pro obrázkovou mapu výše:

<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap">

<map name="workmap">
  <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
  <area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Phone" href="phone.htm">
  <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Coffee" href="coffee.htm">
</map>

Jak to funguje?

Myšlenkou obrázkové mapy je, že byste měli být schopni provádět různé akce v závislosti na tom, kde na obrázku kliknete.

K vytvoření obrázkové mapy potřebujete obrázek a nějaký HTML kód, který popisuje oblasti, na které lze kliknout.Obrázek

Obrázek se vloží pomocí <img>značky. Jediný rozdíl od ostatních obrázků je v tom, že musíte přidat usemapatribut:

<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap">

Hodnota usemapzačíná hash tagem #následovaným názvem obrazové mapy a používá se k vytvoření vztahu mezi obrázkem a obrazovou mapou.

Tip: Jako obrazovou mapu můžete použít jakýkoli obrázek!


Vytvořte obrazovou mapu

Poté přidejte <map>prvek.

Prvek <map>se používá k vytvoření obrázkové mapy a je spojen s obrázkem pomocí požadovaného name atributu:

<map name="workmap">

Atribut namemusí mít stejnou hodnotu jako atribut <img>'s usemap.


Oblasti

Poté přidejte oblasti, na které lze kliknout.

Oblast, na kterou lze kliknout, je definována pomocí <area>prvku.

Tvar

Musíte definovat tvar oblasti, na kterou lze kliknout, a můžete si vybrat jednu z těchto hodnot:

  • rect - definuje obdélníkovou oblast
  • circle - definuje kruhovou oblast
  • poly - definuje polygonální oblast
  • default - definuje celý region

Musíte také definovat některé souřadnice, abyste mohli umístit oblast, na kterou lze kliknout, na obrázek. 


Shape="rect"

Souřadnice pro shape="rect"jsou ve dvojicích, jedna pro osu x a jedna pro osu y.

Souřadnice 34,44jsou tedy umístěny 34 pixelů od levého okraje a 44 pixelů od horního okraje:

Pracoviště

Souřadnice 270,350jsou umístěny 270 pixelů od levého okraje a 350 pixelů od horního okraje:

Pracoviště

Nyní máme dostatek dat k vytvoření klikací obdélníkové oblasti:

Příklad

<area shape="rect" coords="34, 44, 270, 350" href="computer.htm">

Toto je oblast, na kterou lze kliknout a přesměruje uživatele na stránku „computer.htm“:

Pracoviště

Shape="kruh"

Chcete-li přidat oblast kruhu, nejprve vyhledejte souřadnice středu kruhu:

337,300

Pracoviště

Poté zadejte poloměr kruhu:

44 pixelů

Pracoviště

Nyní máte dostatek dat k vytvoření klikací kruhové oblasti:

Příklad

<area shape="circle" coords="337, 300, 44" href="coffee.htm">

Toto je oblast, na kterou lze kliknout a přesměruje uživatele na stránku „coffee.htm“:

Pracoviště

Shape="poly"

shape="poly"Obsahuje několik souřadnicových bodů, což vytváří tvar tvořený přímkami (polygon) .

Toho lze použít k vytvoření libovolného tvaru.

Třeba ve tvaru croissantu!

Jak můžeme udělat z croissantu na obrázku níže odkaz, na který lze kliknout?

Francouzské jídlo

Musíme najít souřadnice x a y pro všechny hrany rohlíku:

Francouzské jídlo

Souřadnice jsou ve dvojicích, jedna pro osu x a jedna pro osu y:

Příklad

<area shape="poly" coords="140,121,181,116,204,160,204,222,191,270,140,329,85,355,58,352,37,322,40,259,103,161,128,147" href="croissant.htm">

Toto je oblast, na kterou lze kliknout a přesměruje uživatele na stránku „croissant.htm“:

Francouzské jídlo

Obrazová mapa a JavaScript

Oblast, na kterou lze kliknout, může také spustit funkci JavaScriptu.

Chcete-li provést funkci JavaScriptu, přidejte clickdo prvku událost :<area>

Příklad

Zde používáme atribut onclick ke spuštění funkce JavaScriptu po kliknutí na oblast:

<map name="workmap">
  <area shape="circle" coords="337,300,44" href="coffee.htm" onclick="myFunction()">
</map>

<script>
function myFunction() {
  alert("You clicked the coffee cup!");
}
</script>

Shrnutí kapitoly

  • Pomocí elementu HTML <map>definujte obrazovou mapu
  • Pomocí elementu HTML <area>definujte klikací oblasti v obrazové mapě
  • Chcete-li ukázat na obrázkovou mapu, použijte usemapatribut HTML prvku<img>

HTML značky obrázků

Tag Description
<img> Defines an image
<map> Defines an image map
<area> Defines a clickable area inside an image map
<picture> Defines a container for multiple image resources

Úplný seznam všech dostupných značek HTML naleznete v naší Referenční příručce značek HTML .