HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

Atributy formuláře HTML


Tato kapitola popisuje různé atributy pro <form>element HTML.


Atribut akce

Atribut actiondefinuje akci, která má být provedena při odeslání formuláře.

Obvykle jsou data formuláře odeslána do souboru na serveru, když uživatel klikne na tlačítko Odeslat.

V níže uvedeném příkladu jsou data formuláře odeslána do souboru s názvem „action_page.php“. Tento soubor obsahuje skript na straně serveru, který zpracovává data formuláře:

Příklad

Při odeslání odešlete data formuláře na "action_page.php":

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

Tip: Pokud je actionatribut vynechán, akce se nastaví na aktuální stránku.


Cílový atribut

Atribut targeturčuje, kde se má zobrazit odpověď přijatá po odeslání formuláře.

Atribut targetmůže mít jednu z následujících hodnot:

Value Description
_blank The response is displayed in a new window or tab
_self The response is displayed in the current window
_parent The response is displayed in the parent frame
_top The response is displayed in the full body of the window
framename The response is displayed in a named iframe

Výchozí hodnota je _self, což znamená, že se odpověď otevře v aktuálním okně.

Příklad

Zde se odeslaný výsledek otevře na nové kartě prohlížeče:

<form action="/action_page.php" target="_blank">

Atribut metody

Atribut methodurčuje metodu HTTP, která se má použít při odesílání dat formuláře.

Data formuláře lze odeslat jako proměnné URL (s method="get") nebo jako HTTP post transakce (s method="post").

Výchozí metoda HTTP při odesílání dat formuláře je GET. 

Příklad

Tento příklad používá metodu GET při odesílání dat formuláře:

<form action="/action_page.php" method="get">

Příklad

Tento příklad používá metodu POST při odesílání dat formuláře:

<form action="/action_page.php" method="post">

Poznámky k GET:

  • Připojí data formuláře k adrese URL ve dvojicích název/hodnota
  • NIKDY nepoužívejte GET k odesílání citlivých dat! (data odeslaného formuláře jsou viditelná v URL!)
  • Délka adresy URL je omezena (2048 znaků)
  • Užitečné pro odesílání formulářů, kde si uživatel chce uložit výsledek do záložek
  • GET je dobrý pro nezabezpečená data, jako jsou řetězce dotazů na Googlu

Poznámky k POST:

  • Připojí data formuláře do těla požadavku HTTP (odeslaná data formuláře se nezobrazují v adrese URL)
  • POST nemá žádná omezení velikosti a lze jej použít k odesílání velkého množství dat.
  • Odeslané formuláře pomocí POST nelze přidat do záložek

Tip: Vždy použijte POST, pokud data formuláře obsahují citlivé nebo osobní informace!


Atribut automatického doplňování

Atribut autocompleteurčuje, zda má mít formulář zapnuté nebo vypnuté automatické doplňování.

Když je automatické doplňování zapnuto, prohlížeč automaticky doplňuje hodnoty na základě hodnot, které uživatel zadal dříve.

Příklad

Formulář s automatickým doplňováním na:

<form action="/action_page.php" autocomplete="on">

Atribut Novalidate

Atribut novalidateje booleovský atribut.

Pokud je přítomen, určuje, že data formuláře (vstup) by se při odeslání neměla ověřovat.

Příklad

Formulář s atributem novalidate:

<form action="/action_page.php" novalidate>

HTML cvičení

Otestujte se pomocí cvičení

Cvičení:

Přidejte tlačítko Odeslat a určete, že formulář má přejít na „/action_page.php“.

<formulář="/action_page.php">
Název: <input type="text" name="name">
<>
</form>


Seznam všech atributů <form>

Atribut Popis
přijmout-znakovou sadu Určuje kódování znaků použité pro odeslání formuláře
akce Určuje, kam se mají odeslat data formuláře při odeslání formuláře
automatické doplňování Určuje, zda má mít formulář zapnuté nebo vypnuté automatické doplňování
enctype Určuje, jak by měla být data formuláře při odesílání na server kódována (pouze pro metodu="post")
metoda Určuje metodu HTTP, která se má použít při odesílání dat formuláře
název Určuje název formuláře
novalidovat Určuje, že formulář nemá být při odeslání ověřen
rel Určuje vztah mezi propojeným zdrojem a aktuálním dokumentem
cílová Určuje, kde se má zobrazit odpověď přijatá po odeslání formuláře