HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

Blok HTML a vložené prvky


Každý prvek HTML má výchozí hodnotu zobrazení v závislosti na typu prvku.

K dispozici jsou dvě zobrazené hodnoty: bloková a vložená.


Prvky na úrovni bloku

Prvek na úrovni bloku vždy začíná na novém řádku.

Prvek na úrovni bloku vždy zabírá celou dostupnou šířku (roztahuje se doleva a doprava, jak nejvíce to jde).

Prvek na úrovni bloku má horní a spodní okraj, zatímco vložený prvek nikoli.

Prvek <div> je prvek na úrovni bloku.

Příklad

<div>Hello World</div>

Zde jsou prvky na úrovni bloku v HTML:


Vložené prvky

Vložený prvek nezačíná na novém řádku.

Vložený prvek zabírá pouze nezbytně nutnou šířku.

Toto je prvek <span> uvnitř odstavce.

Příklad

<span>Hello World</span>

Zde jsou vložené prvky v HTML:

Poznámka: Vložený prvek nemůže obsahovat prvek na úrovni bloku!


Prvek <div>

Prvek <div>se často používá jako kontejner pro další prvky HTML.

Prvek <div>nemá žádné povinné atributy, ale style, classa idjsou běžné.

Při použití společně s CSS lze <div>prvek použít ke stylování bloků obsahu:

Příklad

<div style="background-color:black;color:white;padding:20px;">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>

Prvek <span>

Prvek <span>je vložený kontejner používaný k označení části textu nebo části dokumentu.

Prvek <span>nemá žádné povinné atributy, ale style, classa idjsou běžné.

Při použití spolu s CSS lze <span>prvek použít ke stylování částí textu:

Příklad

<p>My mother has <span style="color:blue;font-weight:bold">blue</span> eyes and my father has <span style="color:darkolivegreen;font-weight:bold">dark green</span> eyes.</p>

Shrnutí kapitoly

  • K dispozici jsou dvě zobrazené hodnoty: bloková a vložená
  • Prvek na úrovni bloku vždy začíná na novém řádku a zabírá celou dostupnou šířku
  • Vložený prvek nezačíná na novém řádku a zabírá pouze nezbytně nutnou šířku
  • Prvek <div>je na úrovni bloku a často se používá jako kontejner pro další prvky HTML
  • Prvek <span>je vložený kontejner používaný k označení části textu nebo části dokumentu

HTML tagy

Tag Description
<div> Defines a section in a document (block-level)
<span> Defines a section in a document (inline)

Úplný seznam všech dostupných značek HTML naleznete v naší Referenční příručce značek HTML .