HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

Základní příklady HTML


V této kapitole si ukážeme některé základní příklady HTML.

Nebojte se, pokud používáme značky, o kterých jste se ještě nedozvěděli.


HTML dokumenty

Všechny dokumenty HTML musí začínat deklarací typu dokumentu: <!DOCTYPE html>.

Samotný HTML dokument začíná <html>a končí </html>.

Viditelná část dokumentu HTML je mezi <body>a </body>.

Příklad

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Deklarace <!DOCTYPE>

Deklarace <!DOCTYPE>představuje typ dokumentu a pomáhá prohlížečům správně zobrazovat webové stránky.

Musí se objevit pouze jednou, v horní části stránky (před značkami HTML).

V <!DOCTYPE>prohlášení se nerozlišují malá a velká písmena.

Deklarace <!DOCTYPE>pro HTML5 je:

<!DOCTYPE html>

HTML nadpisy

Nadpisy HTML jsou definovány pomocí <h1>značek to <h6>.

<h1>definuje nejdůležitější nadpis. <h6>definuje nejméně důležitý nadpis: 

Příklad

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>


HTML odstavce

Odstavce HTML jsou definovány <p>značkou:

Příklad

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

HTML odkazy

Odkazy HTML jsou definovány pomocí <a>značky:

Příklad

<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>

Cíl odkazu je uveden v hrefatributu. 

Atributy se používají k poskytování dalších informací o prvcích HTML.

Více o atributech se dozvíte v pozdější kapitole.


HTML obrázky

HTML obrázky jsou definovány pomocí <img>značky.

Zdrojový soubor ( src), alternativní text ( alt), widtha heightjsou poskytovány jako atributy:

Příklad

<img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142">

Jak zobrazit zdrojový kód HTML?

Už jste někdy viděli webovou stránku a přemýšleli jste: "Hej! Jak to udělali?"

Zobrazit zdrojový kód HTML:

Klikněte pravým tlačítkem na stránku HTML a vyberte „Zobrazit zdrojový kód“ (v Chrome) nebo „Zobrazit zdrojový kód“ (v Edge) nebo podobně v jiných prohlížečích. Otevře se okno obsahující zdrojový kód HTML stránky.

Kontrola prvku HTML:

Klikněte pravým tlačítkem na prvek (nebo prázdnou oblast) a zvolte "Prozkoumat" nebo "Zkontrolovat prvek", abyste viděli, z jakých prvků se skládají (uvidíte HTML i CSS). HTML nebo CSS můžete upravovat také za běhu na panelu Prvky nebo styly, který se otevře.