HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

Typy vstupu HTML


Tato kapitola popisuje různé typy <input>elementu HTML.


Typy vstupu HTML

Zde jsou různé typy vstupu, které můžete použít v HTML:

 • <input type="button">
 • <input type="checkbox">
 • <input type="color">
 • <input type="date">
 • <input type="datetime-local">
 • <input type="email">
 • <input type="file">
 • <input type="hidden">
 • <input type="image">
 • <input type="month">
 • <input type="number">
 • <input type="password">
 • <input type="radio">
 • <input type="range">
 • <input type="reset">
 • <input type="search">
 • <input type="submit">
 • <input type="tel">
 • <input type="text">
 • <input type="time">
 • <input type="url">
 • <input type="week">

Tip: Výchozí hodnota typeatributu je „text“.


Typ vstupu Text

<input type="text">definuje jednořádkové textové vstupní pole :

Příklad

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

Jméno:

Příjmení:


Typ vstupu Heslo

<input type="password">definuje pole hesla :

Příklad

<form>
  <label for="username">Username:</label><br>
  <input type="text" id="username" name="username"><br>
  <label for="pwd">Password:</label><br>
  <input type="password" id="pwd" name="pwd">
</form>

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

uživatelské jméno:

Heslo:

Znaky v poli hesla jsou maskované (zobrazeny jako hvězdičky nebo kroužky).Typ vstupu Odeslat

<input type="submit">definuje tlačítko pro odeslání dat formuláře do obslužného programu formuláře .

Obsluha formuláře je obvykle stránka serveru se skriptem pro zpracování vstupních dat.

Form-handler je uveden v action atributu formuláře:

Příklad

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

Jméno:

Příjmení:


Pokud vynecháte atribut hodnoty tlačítka Odeslat, bude mít tlačítko výchozí text:

Příklad

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit">
</form>

Reset typu vstupu

<input type="reset">definuje tlačítko reset, které resetuje všechny hodnoty formuláře na jejich výchozí hodnoty:

Příklad

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
  <input type="reset">
</form>

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

Jméno:

Příjmení:


Pokud změníte vstupní hodnoty a poté kliknete na tlačítko "Reset", data formuláře se resetují na výchozí hodnoty.


Typ vstupu Rádio

<input type="radio">definuje přepínač .

Přepínače umožňují uživateli vybrat POUZE JEDNU z omezeného počtu možností:

Příklad

<p>Choose your favorite Web language:</p>

<form>
  <input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML">
  <label for="html">HTML</label><br>
  <input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS">
  <label for="css">CSS</label><br>
  <input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript">
  <label for="javascript">JavaScript</label>
</form>

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:
Zaškrtávací políčko Typ vstupu

<input type="checkbox">definuje zaškrtávací políčko .

Zaškrtávací políčka umožňují uživateli vybrat NULA nebo VÍCE možností z omezeného počtu možností.

Příklad

<form>
  <input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">
  <label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle2" name="vehicle2" value="Car">
  <label for="vehicle2"> I have a car</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle3" name="vehicle3" value="Boat">
  <label for="vehicle3"> I have a boat</label>
</form>

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:
Tlačítko typu vstupu

<input type="button">definuje tlačítko :

Příklad

<input type="button" onclick="alert('Hello World!')" value="Click Me!">

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:


Typ vstupu Barva

Používá <input type="color">se pro vstupní pole, která by měla obsahovat barvu.

V závislosti na podpoře prohlížeče se ve vstupním poli může zobrazit výběr barvy.

Příklad

<form>
  <label for="favcolor">Select your favorite color:</label>
  <input type="color" id="favcolor" name="favcolor">
</form>

Typ vstupu Datum

Používá <input type="date">se pro vstupní pole, která by měla obsahovat datum.

V závislosti na podpoře prohlížeče se ve vstupním poli může zobrazit nástroj pro výběr data.

Příklad

<form>
  <label for="birthday">Birthday:</label>
  <input type="date" id="birthday" name="birthday">
</form>

minAtributy a můžete také použít maxk přidání omezení k datům:

Příklad

<form>
  <label for="datemax">Enter a date before 1980-01-01:</label>
  <input type="date" id="datemax" name="datemax" max="1979-12-31"><br><br>
  <label for="datemin">Enter a date after 2000-01-01:</label>
  <input type="date" id="datemin" name="datemin" min="2000-01-02">
</form>

Typ vstupu Datum a čas-místní

<input type="datetime-local">Určuje vstupní pole data a času bez časového pásma .

V závislosti na podpoře prohlížeče se ve vstupním poli může zobrazit nástroj pro výběr data.

Příklad

<form>
  <label for="birthdaytime">Birthday (date and time):</label>
  <input type="datetime-local" id="birthdaytime" name="birthdaytime">
</form>

Typ vstupu E-mail

Používá <input type="email">se pro vstupní pole, která by měla obsahovat e-mailovou adresu.

V závislosti na podpoře prohlížeče může být e-mailová adresa při odeslání automaticky ověřena.

Některé chytré telefony rozpoznávají typ e-mailu a přidávají na klávesnici „.com“, aby odpovídaly zadávání e-mailů.

Příklad

<form>
  <label for="email">Enter your email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email">
</form>

Soubor typu vstupu

Definuje pole pro <input type="file"> výběr souboru a tlačítko "Procházet" pro nahrávání souborů.

Příklad

<form>
  <label for="myfile">Select a file:</label>
  <input type="file" id="myfile" name="myfile">
</form>

Typ vstupu Skrytý

Definuje skryté vstupní pole ( <input type="hidden"> neviditelné pro uživatele).

Skryté pole umožňuje webovým vývojářům zahrnout data, která uživatelé nemohou při odeslání formuláře zobrazit ani upravit.

Skryté pole často ukládá záznam databáze, který je třeba aktualizovat při odeslání formuláře.

Poznámka: I když se hodnota uživateli v obsahu stránky nezobrazuje, je viditelná (a lze ji upravit) pomocí vývojářských nástrojů libovolného prohlížeče nebo funkce „Zobrazit zdrojový kód“. Nepoužívejte skryté vstupy jako formu zabezpečení!

Příklad

<form>
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <input type="hidden" id="custId" name="custId" value="3487">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

Typ vstupu Měsíc

<input type="month">Umožňuje uživateli vybrat měsíc a rok .

V závislosti na podpoře prohlížeče se ve vstupním poli může zobrazit nástroj pro výběr data.

Příklad

<form>
  <label for="bdaymonth">Birthday (month and year):</label>
  <input type="month" id="bdaymonth" name="bdaymonth">
</form>

Číslo typu vstupu

<input type="number">Definuje číselné vstupní pole .

You can also set restrictions on what numbers are accepted.

The following example displays a numeric input field, where you can enter a value from 1 to 5:

Example

<form>
  <label for="quantity">Quantity (between 1 and 5):</label>
  <input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="5">
</form>

Input Restrictions

Here is a list of some common input restrictions:

Attribute Description
checked Specifies that an input field should be pre-selected when the page loads (for type="checkbox" or type="radio")
disabled Specifies that an input field should be disabled
max Specifies the maximum value for an input field
maxlength Specifies the maximum number of character for an input field
min Specifies the minimum value for an input field
pattern Specifies a regular expression to check the input value against
readonly Specifies that an input field is read only (cannot be changed)
required Specifies that an input field is required (must be filled out)
size Specifies the width (in characters) of an input field
step Specifies the legal number intervals for an input field
value Specifies the default value for an input field

You will learn more about input restrictions in the next chapter.

The following example displays a numeric input field, where you can enter a value from 0 to 100, in steps of 10. The default value is 30:

Example

<form>
  <label for="quantity">Quantity:</label>
  <input type="number" id="quantity" name="quantity" min="0" max="100" step="10" value="30">
</form>

Input Type Range

The <input type="range"> defines a control for entering a number whose exact value is not important (like a slider control). Default range is 0 to 100. However, you can set restrictions on what numbers are accepted with the min, max, and step attributes:

Example

<form>
  <label for="vol">Volume (between 0 and 50):</label>
  <input type="range" id="vol" name="vol" min="0" max="50">
</form>

Input Type Search

The <input type="search"> is used for search fields (a search field behaves like a regular text field).

Example

<form>
  <label for="gsearch">Search Google:</label>
  <input type="search" id="gsearch" name="gsearch">
</form>

Input Type Tel

The <input type="tel"> is used for input fields that should contain a telephone number.

Example

<form>
  <label for="phone">Enter your phone number:</label>
  <input type="tel" id="phone" name="phone" pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3}">
</form>

Input Type Time

The <input type="time"> allows the user to select a time (no time zone).

Depending on browser support, a time picker can show up in the input field.

Example

<form>
  <label for="appt">Select a time:</label>
  <input type="time" id="appt" name="appt">
</form>

Input Type Url

The <input type="url"> is used for input fields that should contain a URL address.

Depending on browser support, the url field can be automatically validated when submitted.

Some smartphones recognize the url type, and adds ".com" to the keyboard to match url input.

Example

<form>
  <label for="homepage">Add your homepage:</label>
  <input type="url" id="homepage" name="homepage">
</form>

Input Type Week

The <input type="week"> allows the user to select a week and year.

Depending on browser support, a date picker can show up in the input field.

Example

<form>
  <label for="week">Select a week:</label>
  <input type="week" id="week" name="week">
</form>

HTML Exercises

Test Yourself With Exercises

Exercise:

In the form below, add an input field for text, with the name "username" .

<form action="/action_page.php">
<>
</form>


HTML Input Type Attribute

Tag Description
<input type=""> Specifies the input type to display