HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML neuspořádané seznamy


HTML <ul>tag definuje neuspořádaný (odrážkový) seznam.


Neuspořádaný seznam HTML

Neuspořádaný seznam začíná <ul>značkou. Každá položka seznamu začíná <li>značkou.

Položky seznamu budou ve výchozím nastavení označeny odrážkami (malými černými kolečky):

Příklad

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>


Neuspořádaný seznam HTML – Zvolte značku položky seznamu

Vlastnost CSS list-style-typese používá k definování stylu značky položky seznamu. Může mít jednu z následujících hodnot:

Value Description
disc Sets the list item marker to a bullet (default)
circle Sets the list item marker to a circle
square Sets the list item marker to a square
none The list items will not be marked

Příklad - Disk

<ul style="list-style-type:disc;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

Příklad - Kruh

<ul style="list-style-type:circle;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

Příklad - čtverec

<ul style="list-style-type:square;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

Příklad - Žádný

<ul style="list-style-type:none;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>


Vnořené seznamy HTML

Seznamy lze vnořovat (seznam uvnitř seznamu):

Příklad

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul>

Poznámka: Položka seznamu ( <li>) může obsahovat nový seznam a další prvky HTML, jako jsou obrázky a odkazy atd.


Horizontální seznam s CSS

Seznamy HTML lze pomocí CSS stylovat mnoha různými způsoby.

Jedním z populárních způsobů je horizontální stylování seznamu a vytvoření navigační nabídky:

Příklad

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background-color: #333333;
}

li {
  float: left;
}

li a {
  display: block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 16px;
  text-decoration: none;
}

li a:hover {
  background-color: #111111;
}
</style>
</head>
<body>

<ul>
  <li><a href="#home">Home</a></li>
  <li><a href="#news">News</a></li>
  <li><a href="#contact">Contact</a></li>
  <li><a href="#about">About</a></li>
</ul>

</body>
</html>

Tip: Mnohem více o CSS se můžete dozvědět v našem CSS Tutorial .


Shrnutí kapitoly

  • Element HTML použijte <ul>k definování neuspořádaného seznamu
  • Pomocí vlastnosti CSS list-style-typedefinujte značku položky seznamu
  • Element HTML použijte <li>k definování položky seznamu
  • Seznamy lze vnořovat
  • Položky seznamu mohou obsahovat další prvky HTML
  • float:leftK zobrazení seznamu vodorovně použijte vlastnost CSS

Značky seznamu HTML

Tag Description
<ul> Defines an unordered list
<ol> Defines an ordered list
<li> Defines a list item
<dl> Defines a description list
<dt> Defines a term in a description list
<dd> Describes the term in a description list

Úplný seznam všech dostupných značek HTML naleznete v naší Referenční příručce značek HTML .