HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

Prvky počítačového kódu HTML


HTML obsahuje několik prvků pro definování uživatelského vstupu a počítačového kódu.


Příklad

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

HTML <kbd> pro zadávání z klávesnice

Element HTML <kbd>se používá k definování vstupu z klávesnice. Obsah uvnitř je zobrazen výchozím jednoprostorovým písmem prohlížeče.

Příklad

Definujte nějaký text jako vstup z klávesnice v dokumentu:

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

Výsledek:

Save the document by pressing Ctrl + S

HTML <samp> Pro výstup programu

Element HTML <samp>se používá k definování ukázkového výstupu z počítačového programu. Obsah uvnitř je zobrazen výchozím jednoprostorovým písmem prohlížeče.

Příklad

Definujte nějaký text jako ukázkový výstup z počítačového programu v dokumentu:

<p>Message from my computer:</p>
<p><samp>File not found.<br>Press F1 to continue</samp></p>

Výsledek:

Message from my computer:

File not found.
Press F1 to continueHTML <code> pro počítačový kód

Element HTML <code>se používá k definování části počítačového kódu. Obsah uvnitř je zobrazen výchozím jednoprostorovým písmem prohlížeče.

Příklad

Definujte nějaký text jako počítačový kód v dokumentu:

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

Výsledek:

x = 5; y = 6; z = x + y;

Všimněte si, že <code>prvek nezachovává bílé znaky a konce řádků.

Chcete-li to opravit, můžete prvek umístit do <code>prvku <pre>:

Příklad

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

Výsledek:

x = 5;
y = 6;
z = x + y;

HTML <var> pro proměnné

Element HTML <var>se používá k definování proměnné v programování nebo v matematickém výrazu. Obsah uvnitř je obvykle zobrazen kurzívou.

Příklad

Definujte nějaký text jako proměnné v dokumentu:

<p>The area of a triangle is: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var>, where <var>b</var> is the base, and <var>h</var> is the vertical height.</p>

Výsledek:

The area of a triangle is: 1/2 x b x h, where b is the base, and h is the vertical height.

Shrnutí kapitoly

  • Prvek <kbd>definuje vstup z klávesnice
  • Prvek <samp>definuje ukázkový výstup z počítačového programu
  • Prvek <code>definuje část počítačového kódu
  • Prvek <var>definuje proměnnou v programování nebo v matematickém výrazu
  • Prvek <pre>definuje předformátovaný text

HTML cvičení

Otestujte se pomocí cvičení

Cvičení:

Definujte text "var person;" jako programovací kód.

<p>Příklad kódu: byla osoba;</p>


Prvky počítačového kódu HTML

Tag Description
<code> Defines programming code
<kbd> Defines keyboard input 
<samp> Defines computer output
<var> Defines a variable
<pre> Defines preformatted text

Úplný seznam všech dostupných značek HTML naleznete v naší Referenční příručce značek HTML .