HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML citace a citační prvky


V této kapitole projdeme prvky <blockquote>, <q>, <abbr>, <address>, <cite>a <bdo>HTML.


Příklad

Here is a quote from WWF's website:

For nearly 60 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by more than one million members in the United States and close to five million globally.

HTML <blockquote> pro nabídky

Element HTML <blockquote>definuje sekci, která je citována z jiného zdroje.

Prohlížeče obvykle <blockquote>prvky odsazují.

Příklad

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>
<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world's leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>

HTML <q> pro krátké nabídky

Značka HTML <q>definuje krátkou nabídku.

Prohlížeče obvykle vkládají uvozovky kolem nabídky.

Příklad

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>


HTML <zkratka> pro zkratky

Značka HTML <abbr>definuje zkratku nebo akronym, například "HTML", "CSS", "Pan.", "Dr.", "ASAP", "ATM".

Označení zkratek může poskytnout užitečné informace prohlížečům, překladatelským systémům a vyhledávačům.

Tip: Použijte atribut globálního názvu k zobrazení popisu zkratky/akronymu, když najedete myší na prvek. 

Příklad

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

HTML <adresa> pro kontaktní informace

Značka HTML <address>definuje kontaktní informace na autora/vlastníka dokumentu nebo článku.

Kontaktní informace mohou být e-mailová adresa, URL, fyzická adresa, telefonní číslo, popisovač sociálních médií atd.

Text v <address>prvku se obvykle vykresluje kurzívou a prohlížeče vždy před a za <address>prvek přidají zalomení řádku.

Příklad

<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

HTML <cite> pro název práce

HTML <cite>tag definuje název tvůrčího díla (např. kniha, báseň, píseň, film, obraz, socha atd.).

Poznámka: Jméno osoby není názvem díla.

Text v <cite>prvku se obvykle vykresluje kurzívou .

Příklad

<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

HTML <bdo> pro obousměrné přepisování

BDO je zkratka pro Bi-Directional Override.

Značka HTML <bdo>se používá k přepsání aktuálního směru textu:

Příklad

<bdo dir="rtl">This text will be written from right to left</bdo>

HTML cvičení

Otestujte se pomocí cvičení

Cvičení:

Použijte prvek HTML k přidání uvozovek kolem písmen "cool".

<p>
Jsem takovýchladný.
</p>


HTML citace a citační prvky

Tag Description
<abbr> Defines an abbreviation or acronym
<address> Defines contact information for the author/owner of a document
<bdo> Defines the text direction
<blockquote> Defines a section that is quoted from another source
<cite> Defines the title of a work
<q> Defines a short inline quotation

Úplný seznam všech dostupných značek HTML naleznete v naší Referenční příručce značek HTML .