HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

Sémantické prvky HTML


Sémantické prvky = prvky s významem.


Co jsou sémantické prvky?

Sémantický prvek jasně popisuje jeho význam jak pro prohlížeč, tak pro vývojáře.

Příklady nesémantických prvků: <div>a <span>- Nevypovídá nic o svém obsahu.

Příklady sémantických prvků: <form>, <table>, a <article>- Jasně definuje jeho obsah.


Sémantické prvky v HTML

Mnoho webových stránek obsahuje kód HTML jako: <div id="nav"> <div class="header"> <div id="footer"> pro označení navigace, záhlaví a zápatí.

V HTML existují některé sémantické prvky, které lze použít k definování různých částí webové stránky:  

 • <článek>
 • <stranou>
 • <podrobnosti>
 • <figcaption>
 • <obrázek>
 • <zápatí>
 • <záhlaví>
 • <hlavní>
 • <mark>
 • <nav>
 • <sekce>
 • <souhrn>
 • <čas>
Sémantické prvky HTML


HTML prvek <section>

Prvek <section>definuje sekci v dokumentu.

Podle dokumentace HTML W3C: "Sekce je tematické seskupení obsahu, obvykle s nadpisem."

Příklady, kde lze <section>prvek použít:

 • Kapitoly
 • Úvod
 • Novinky
 • Kontaktní informace

Webovou stránku lze normálně rozdělit na sekce pro úvod, obsah a kontaktní informace.

Příklad

Dvě sekce v dokumentu:

<section>
<h1>WWF</h1>
<p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international organization working on issues regarding the conservation, research and restoration of the environment, formerly named the World Wildlife Fund. WWF was founded in 1961.</p>
</section>

<section>
<h1>WWF's Panda symbol</h1>
<p>The Panda has become the symbol of WWF. The well-known panda logo of WWF originated from a panda named Chi Chi that was transferred from the Beijing Zoo to the London Zoo in the same year of the establishment of WWF.</p>
</section>


HTML prvek <article>

Prvek <article>určuje nezávislý, samostatný obsah.

Článek by měl dávat smysl sám o sobě a mělo by být možné jej distribuovat nezávisle na zbytku webu.

Příklady, kde lze <article>prvek použít:

 • Příspěvky na fóru
 • Příspěvky na blogu
 • Komentáře uživatelů
 • Produktové karty
 • Články v novinách

Příklad

Tři články s nezávislým, samostatným obsahem:

<article>
<h2>Google Chrome</h2>
<p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!</p>
</article>

<article>
<h2>Mozilla Firefox</h2>
<p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>
</article>

<article>
<h2>Microsoft Edge</h2>
<p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.</p>
</article>

Příklad 2

Ke stylování prvku <article> použijte CSS:

<html>
<head>
<style>
.all-browsers {
  margin: 0;
  padding: 5px;
  background-color: lightgray;
}

.all-browsers > h1, .browser {
  margin: 10px;
  padding: 5px;
}

.browser {
  background: white;
}

.browser > h2, p {
  margin: 4px;
  font-size: 90%;
}
</style>
</head>
<body>

<article class="all-browsers">
  <h1>Most Popular Browsers</h1>
  <article class="browser">
    <h2>Google Chrome</h2>
    <p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!</p>
  </article>
  <article class="browser">
    <h2>Mozilla Firefox</h2>
    <p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>
  </article>
  <article class="browser">
    <h2>Microsoft Edge</h2>
    <p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.</p>
  </article>
</article>

</body>
</html>

Vnořit <článek> do <sekce> nebo naopak?

Prvek <article> určuje nezávislý, samostatný obsah.

Prvek <section>definuje sekci v dokumentu.

Můžeme použít definice k rozhodnutí, jak tyto prvky vnořit? Ne, nemůžeme!

Najdete tedy HTML stránky s <section>prvky obsahujícími <article>prvky a <article>prvky obsahující <section>prvky.


HTML prvek <header>

Prvek <header>představuje kontejner pro úvodní obsah nebo sadu navigačních odkazů.

Prvek <header>obvykle obsahuje:

 • jeden nebo více prvků nadpisu (<h1> - <h6>)
 • logo nebo ikonu
 • informace o autorství

Poznámka: V jednom HTML dokumentu můžete mít několik <header>prvků. Nelze <header>však umístit do prvku <footer>, <address>nebo jiného <header>prvku.

Příklad

Záhlaví pro <article>: 

<article>
  <header>
    <h1>What Does WWF Do?</h1>
    <p>WWF's mission:</p>
  </header>
  <p>WWF's mission is to stop the degradation of our planet's natural environment,
  and build a future in which humans live in harmony with nature.</p>
</article>

HTML prvek <footer>

Prvek <footer>definuje zápatí dokumentu nebo sekce.

Prvek <footer>obvykle obsahuje:

 • informace o autorství
 • informace o autorských právech
 • kontaktní informace
 • mapa webu
 • zpět na horní odkazy
 • související dokumenty

V jednom dokumentu můžete mít několik <footer>prvků.

Příklad

Sekce zápatí v dokumentu:

<footer>
  <p>Author: Hege Refsnes</p>
  <p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p>
</footer>

HTML prvek <nav>

Prvek <nav>definuje sadu navigačních odkazů.

Všimněte si, že NE všechny odkazy dokumentu by měly být uvnitř <nav>prvku. Prvek <nav>je určen pouze pro hlavní blok navigačních odkazů.

Prohlížeče, jako jsou čtečky obrazovky pro handicapované uživatele, mohou tento prvek použít k určení, zda vynechat počáteční vykreslení tohoto obsahu.

Příklad

Sada navigačních odkazů:

<nav>
  <a href="/html/">HTML</a> |
  <a href="/css/">CSS</a> |
  <a href="/js/">JavaScript</a> |
  <a href="/jquery/">jQuery</a>
</nav>

HTML prvek <aside>

Prvek <aside>definuje nějaký obsah kromě obsahu, do kterého je umístěn (jako postranní panel).

Obsah <aside>by měl nepřímo souviset s okolním obsahem.

Příklad

Zobrazit nějaký obsah kromě obsahu, do kterého je umístěn:

<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>

<aside>
<h4>Epcot Center</h4>
<p>Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.</p>
</aside>

Příklad 2

Ke stylování prvku <aside> použijte CSS:

<html>
<head>
<style>
aside {
  width: 30%;
  padding-left: 15px;
  margin-left: 15px;
  float: right;
  font-style: italic;
  background-color: lightgray;
}
</style>
</head>
<body>

<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>

<aside>
<p>The Epcot center is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.</p>
</aside>

<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>
<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>

</body>
</html>

Prvky HTML <figure> a <figcaption>

Značka <figure>určuje samostatný obsah, jako jsou ilustrace, diagramy, fotografie, seznamy kódů atd.

Značka <figcaption>definuje popisek pro <figure>prvek. Prvek <figcaption>může být umístěn jako první nebo jako poslední potomek <figure>prvku.

Prvek <img>definuje aktuální obrázek/ilustraci. 

Příklad

<figure>
  <img src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
  <figcaption>Fig1. - Trulli, Puglia, Italy.</figcaption>
</figure>

Proč sémantické prvky?

Podle W3C: "Sémantický web umožňuje sdílení a opětovné použití dat napříč aplikacemi, podniky a komunitami."


Sémantické prvky v HTML

Níže je uveden seznam některých sémantických prvků v HTML.

Tag Description
<article> Defines independent, self-contained content
<aside> Defines content aside from the page content
<details> Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption> Defines a caption for a <figure> element
<figure> Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer> Defines a footer for a document or section
<header> Specifies a header for a document or section
<main> Specifies the main content of a document
<mark> Defines marked/highlighted text
<nav> Defines navigation links
<section> Defines a section in a document
<summary> Defines a visible heading for a <details> element
<time> Defines a date/time

Úplný seznam všech dostupných značek HTML naleznete v naší Referenční příručce značek HTML .