HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

HTML SVG grafika


SVG definuje vektorovou grafiku ve formátu XML.


Co je SVG?

 • SVG je zkratka pro Scalable Vector Graphics
 • SVG se používá k definování grafiky pro web
 • SVG je doporučení W3C

Element <svg> HTML

Element HTML <svg>je kontejner pro grafiku SVG.

SVG má několik metod pro kreslení cest, rámečků, kruhů, textu a grafických obrázků.


Podpora prohlížeče

Čísla v tabulce určují první verzi prohlížeče, která <svg>prvek plně podporuje.

Element
<svg> 4.0 9.0 3.0 3.2 10.1

Kruh SVG

Příklad

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<svg width="100" height="100">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow" />
</svg>

</body>
</html>


Obdélník SVGPříklad

<svg width="400" height="100">
  <rect width="400" height="100" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:10;stroke:rgb(0,0,0)" />
</svg>

SVG zaoblený obdélník

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Příklad

<svg width="400" height="180">
  <rect x="50" y="20" rx="20" ry="20" width="150" height="150"
  style="fill:red;stroke:black;stroke-width:5;opacity:0.5" />
</svg>

Hvězda SVG

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Příklad

<svg width="300" height="200">
  <polygon points="100,10 40,198 190,78 10,78 160,198"
  style="fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:evenodd;" />
</svg>

Logo SVG

SVG Sorry, your browser does not support inline SVG.

Příklad

<svg height="130" width="500">
  <defs>
    <linearGradient id="grad1" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
      <stop offset="0%" style="stop-color:rgb(255,255,0);stop-opacity:1" />
      <stop offset="100%" style="stop-color:rgb(255,0,0);stop-opacity:1" />
    </linearGradient>
  </defs>
  <ellipse cx="100" cy="70" rx="85" ry="55" fill="url(#grad1)" />
  <text fill="#ffffff" font-size="45" font-family="Verdana" x="50" y="86">SVG</text>
  Sorry, your browser does not support inline SVG.
</svg>

Rozdíly mezi SVG a plátnem

SVG je jazyk pro popis 2D grafiky v XML.

Canvas kreslí 2D grafiku za běhu (pomocí JavaScriptu).

SVG je založeno na XML, což znamená, že každý prvek je dostupný v rámci SVG DOM. Pro prvek můžete připojit obslužné rutiny událostí JavaScriptu.

V SVG je každý nakreslený tvar zapamatován jako objekt. Pokud se změní atributy objektu SVG, prohlížeč může tvar automaticky znovu vykreslit.

Plátno se vykresluje pixel po pixelu. Na plátně, jakmile je grafika nakreslena, prohlížeč ji zapomene. Pokud by se měla změnit jeho poloha, je třeba překreslit celou scénu, včetně všech objektů, které mohly být zakryty grafikou.


Srovnání Canvasu a SVG

Níže uvedená tabulka ukazuje některé důležité rozdíly mezi Canvas a SVG:

Canvas SVG
 • Resolution dependent
 • No support for event handlers
 • Poor text rendering capabilities
 • You can save the resulting image as .png or .jpg
 • Well suited for graphic-intensive games
 • Resolution independent
 • Support for event handlers
 • Best suited for applications with large rendering areas (Google Maps)
 • Slow rendering if complex (anything that uses the DOM a lot will be slow)
 • Not suited for game applications

Výukový program SVG

Chcete-li se dozvědět více o SVG, přečtěte si náš SVG Tutoriál .